Waar mensen samenleven zijn kleine of grote ongevallen niet uit te sluiten. Naarmate een samenleving evolueert, nemen niet alleen de risico's op ongevallen maar ook de gevolgen drastisch toe. Wanneer een situatie écht uit de hand loopt spreekt men vaak van een ramp of een catastrophe. Meestal zijn het de hulpdiensten en de overheid die een dergelijke ramp moeten oplossen. Om zich hierop voor te bereiden maakte de overheid rampenplannen. Vaak waren dit dikke kaften met allerhande procedures die niet altijd even up-to date of op elkaar afgestemd waren.

Met het Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood - en interventieplannen, heeft de federale overheid een wettelijk kader gecreëerd dat er moet voor zorgen dat plannen beter op elkaar afgestemd zijn, up-to-date zijn en waarin iedereen dezelfde terminologie hanteert.

Zo spreekt men bijvoorbeeld niet meer van een ramp maar van een noodsituatie, niet meer van een rampenplan maar van een nood- en interventieplan.

Een noodsituatie is elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken.

De gemeenten Aartselaar - Boom - Duffel - Hemiksem - Niel - Rumst en Schelle hebben besloten zich gezamelijk voor te bereiden op een mogelijke noodsituatie. Zij beschikken hiervoor over een gemeenschappelijke dienst noodplanning en een intergemeentelijk noodplanambtenaar. Deze gemeentegrensoverschrijdende samenwerking draagt de naam Waterkant

 

Info rond elektriciteitsschaarste